Informatiebeveiliging!

Informatiebeveiliging wordt steeds crucialer voor organisaties, vooral met de toenemende relevantie van normen zoals NIS2, ISO 27001 en NEN 7510. Om aan deze uitdagingen tegemoet te komen, biedt Qontrol-it een kwaliteitsmanagementsyssteem: sQyline.
Deze software is niet alleen een facilitator voor elk kwaliteitsmanagementsysteem, maar fungeert ook als een robuust framework voor het beheren van informatiebeveiligingsrisico's.

sQyline stelt organisaties in staat om op een gestructureerde manier hun informatiebeveiligingsrisico's in kaart te brengen, passende maatregelen te documenteren en de implementatie, effectiviteit en naleving ervan te controleren. Dit zorgt ervoor dat organisaties niet alleen aan diverse wet- en regelgeving, normeringen en gemaakte afspraken kunnen voldoen, maar ook aantoonbaar maken dat ze dit doen. Het is een soort Governance, Risk and Compliance (GRC) oplossing, die werkt volgens de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus, waardoor organisaties voortdurend hun informatiebeveiliging kunnen verbeteren en aanpassen aan veranderende eisen en omstandigheden.


Risicomanagement

Om doeltreffend risicomanagement toe te passen is het van belang uw doelstellingen per proces in kaart te brengen. Vervolgens dient een risicoanalyse uitgevoerd te worden om de bedreigingen per doelstelling in kaart te brengen. Daarna kan via een risico impact analyse de omvang (kans & impact) van de risico's worden bepaald en op basis van die uitkomsten wordt inzichtelijk waar maatregelen getroffen moeten worden.

En als dat allemaal staat, moet gecontroleerd worden of de maatregelen effectief zijn en voldoende werken. Om te bepalen hoe deze maatregelen het beste getest kunnen worden, is het van belang om te weten of de maatregelen handmatig uitgevoerd moeten worden of geautomatiseerd worden uitgevoerd. Of bestaan de maatregelen voornamelijk uit procesafspraken? Houden mensen zich eraan? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden om effectief risicomanagement uit te voeren en waar nodig verbeteringen door te kunnen voeren.

Ook wanneer dit allemaal op orde is, moet het nog wel aantoonbaar gemaakt worden en kan sQyline u daarbij ondersteunen.

sQyline

sQyline is een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee u eenvoudig uw processen, doelstellingen, risico's en maatregelen kunt vastleggen, beheren en monitoren. Met zijn flexibele risicoclassificatie biedt sQyline elke organisatie de mogelijkheid inzicht te verkrijgen in de grootste bedreigingen. Het systeem voorziet ook in periodieke controles en de registratie van de resultaten, waardoor u gedegen analyses kunt maken van de effectiviteit van genomen maatregelen.

sQyline zit vol met ondersteunende functionaliteiten en handigheidjes, zoals een cyclusovergang, een audit trail, autorisaties, parafering, functieoverdracht en email notificaties, waardoor u eenvoudiger dan ooit aantoonbaar maakt dat u voldoet aan wet- en regelgeving, normeringen of andere gemaakte afspraken.


Doorontwikkeling

Ter verbetering van sQyline is Qontrol-it continu bezig met het doorontwikkelen van de functionaliteiten. Middels onze release notes brengen wij u graag op de hoogte van de nieuwe functionaliteiten. Hierin staat beschreven welke nieuwe functionaliteiten zijn ontwikkeld en hoe deze kunnen worden toegepast.

Iets voor u? 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van sQyline?

Neem dan contact met ons op
 
Het sQyline logo