WTA en BTA

De Wet toezicht accountantsorganisaties (WTA) en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (BTA) vormen essentiële regelgevingen binnen de Nederlandse accountancysector. Deze kaders zijn specifiek ontworpen om toezicht te houden op accountantsorganisaties die in het bezit zijn van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zowel de WTA als de BTA hebben tot doel de integriteit, transparantie en kwaliteit binnen de accountancy te waarborgen.

De WTA legt de basis voor het toezicht op accountantsorganisaties en stelt duidelijke eisen aan zowel de uitvoering van opdrachten als de organisatorische aspecten van deze organisaties. Het biedt een kader dat gericht is op het waarborgen van hoogwaardige dienstverlening en vertrouwen in de financiële markten.

Als aanvulling op de WTA biedt het Besluit toezicht accountantsorganisaties (BTA) meer gedetailleerde voorschriften en normen waaraan accountantsorganisaties moeten voldoen. Het BTA fungeert als een verdiepende laag, waardoor accountantsorganisaties specifieker kunnen inspelen op de regelgeving en de vereiste normen voor hun dienstverlening.

Met sQyline heeft u een kwaliteitsmanagementsysteem in handen dat voldoet aan de eisen van de WTA en BTA. Ons systeem biedt niet alleen de benodigde functionaliteiten om te voldoen aan de gestelde eisen, maar gaat verder door het bevorderen van een cultuur van voortdurende verbetering en naleving van de hoogste normen binnen uw accountantsorganisatie.

Ontdek hoe sQyline uw organisatie kan ondersteunen bij het implementeren en handhaven van een robuust kwaliteitsmanagementsysteem volgens de WTA en BTA. Neem de controle over de kwaliteit van uw dienstverlening en versterk uw positie binnen de accountancysector met sQyline.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van sQyline?

Neem dan contact met ons op