ISQM 1

De International Standard on Quality Management 1 (ISQM 1) is een norm die gericht is op het tot stand brengen van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem binnen de accountancy. ISQM1 heeft tot doel de kwaliteitscontrole binnen kantoren nauwer te laten aansluiten bij de risico’s eigen aan het kantoor. Deze risico’s zullen verschillen in functie van onder andere grootte van het kantoor, diens organisatie, type van clientèle, type van uitgevoerde opdrachten, etc. Of anders gesteld, ISQM1 zou kwaliteitscontrole 'scalable' moeten maken.

Het implementeren van ISQM 1 is van onschatbare waarde voor accountantskantoren, aangezien het een kader biedt om te zorgen voor consistente en hoogwaardige auditdiensten. Het benadrukt het belang van leiderschap dat gericht is op het waarborgen van kwaliteit, het uitvoeren van grondige risicobeoordelingen en het continu streven naar verbeteringen in het auditproces. Deze norm is niet alleen een operationele noodzaak, maar ook een bouwsteen voor het versterken van het vertrouwen van het publiek in financiële rapportages.

ISQM 1 draagt bij aan het creëren van een cultuur van continue kwaliteitsverbetering, waarbij audits niet alleen voldoen aan bestaande normen, maar deze normen zelf helpen evolueren. Het is een leidraad voor accountantskantoren om te excelleren in hun dienstverlening en een standaard te handhaven die de hoogste professionele normen weerspiegelt.

Met sQyline heeft u een kwaliteitsmanagementsysteem in handen dat perfect is afgestemd op de ISQM 1-vereisten. Ons systeem biedt de nodige tools en functionaliteiten om leiderschap te faciliteren, risico's effectief te beoordelen en een cultuur van voortdurende verbetering te bevorderen. Ontdek hoe sQyline uw kantoor kan ondersteunen bij het waarborgen van hoge standaarden in de accountancy, en daarmee het vertrouwen in uw financiële rapportages kan versterken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van sQyline?

Neem dan contact met ons op