Over ons
 

Onze missie

Als kennispartner betaalbare softwareoplossingen creëren waarmee elke organisatie efficiënter en eenvoudiger kan werken.

 
Een vinger die wijst naar een grafiek
Een man terwijl hij werkt op een tablet, aantekeningen maakt op een vel papier.
 

Onze visie

We leven in een tijdperk waarin organisaties zelf moeten aantonen dat zij werken conform steeds meer normeringen, standaarden en wet- en regelgeving of andere afspraken: Aantoonbaar Compliant zijn. Hierdoor worden zij hun eigen toezichthouder.

Vanuit de ontstane behoefte aan structuur en flexibiliteit bij de uitvoering van deze taak hebben wij op basis van onze jarenlange ervaring in het 'aantoonbaar compliant zijn' software ontwikkeld welke u begeleidt in deze taak: Uw eigen online toezichthouder.

Onze certificaten

Sinds januari 2020 zijn wij ISO 27001 gecertificeerd. Wij zijn enorm trots op het behalen van deze certificering! Hiermee kunnen we aantonen dat wij onze informatiebeveiliging en processen op orde hebben en dat we een betrouwbare ketenpartner zijn in de zorgsector.

 
ISO 27001 logo

Ons bestaan

2018
RollerQoaster

In 2018 zijn zowel voor de MSZ als de GGZ de afspraken over de review tools vernieuwd en hebben wij de eerste versie van RollerQoaster opgeleverd. In december 2018 zijn we een pilot gestart met Zorgverzekeraars Nederland in samenwerking met 7 ziekenhuizen met als doel een efficiënt HT proces te bevorderen met ondersteuning van RollerQoaster.

2019
Succesvolle Pilot

In maart 2019 hebben we de pilot succesvol afgerond, wat heeft geresulteerd in een contract met Zorgverzekeraars Nederland waarin is afgesproken dat wij de leverancier worden van dé landelijke HT tool: RollerQoaster. Vervolgens is RollerQoaster kosteloos beschikbaar gesteld voor ziekenhuizen en GGZ instellingen.

Samenwerking

Nadat wij in de zomer van 2019 in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) een aantal implementatie sessies hebben georganiseerd, zijn er circa 50 zorgaanbieders aangesloten op RollerQoaster.

2020
ISO 27001 certificering

Sinds januari dit jaar zijn wij ISO 27001 gecertificeerd. Wij zijn enorm trots op het behalen van deze certificering! Hiermee kunnen we aantonen dat wij onze informatiebeveiliging en processen op orde hebben en dat we een betrouwbare ketenpartner zijn in de zorgsector.

Doorontwikkeling

Tevens is 2020 het eerste jaar waarin RollerQoaster volop gebruikt en doorontwikkeld wordt. In dit jaar hebben we belangrijke functionaliteiten opgeleverd ter ondersteuning van een goede implementatie en vastlegging van Horizontaal Toezicht in de Zorg. Hierbij valt met name te denken aan de meekijk- en beoordeel functionaliteit voor de zorgverzekeraar, het kunnen vastleggen van meerdere oorzaken en kan ook de rol van de tweede zorgverzekeraar worden ingericht.

2022
sQyline

Waar RollerQoaster specifiek is ontwikkeld voor de vastlegging en verantwoording van Horizontaal Toezicht in de Zorg, gaat sQyline een stukje verder.

sQyline is een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee u eenvoudig uw processen, doelstellingen, risico's en maatregelen kunt vastleggen, beheren en monitoren. Met zijn flexibele risicoclassificatie biedt sQyline elke organisatie de mogelijkheid inzicht te verkrijgen in de grootste bedreigingen. Het systeem voorziet ook in periodieke controles en de registratie van de resultaten, waardoor u gedegen analyses kunt maken van de effectiviteit van genomen maatregelen.

2023
Integraal Zorgakkoord

In het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft Qontrol-it in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland de webapplicatie "Transformatieplannen" ontwikkeld. Deze softwareoplossing biedt een gestroomlijnd proces voor het indienen, beoordelen en goedkeuren van transformatieplannen.

Door deze webapplicatie te ontwikkelen, heeft Qontrol-it een bijdrage geleverd aan de borging van het doorlopen van de juiste processen bij het indienen, beoordelen, monitoren en uitbetalen van transformatiemiddelen in het kader van impactvolle transformaties. Tevens hebben wij aangetoond software te kunnen ontwikkelen in een steeds veranderende omgeving waarbij we flexibiliteit combineren met robuustheid.